Sunday, 15 July 2018

rote rahengeHum to rote rahenge zindagi bhar khud ko koste rahenge...
Wo kabhi samjha hi nahi mujhe Na mere pyar ko...
Ki jite rahenge fir bhi hurdum marte rahenge...
Wo kabhi samjh hi nahi paya mujhe Na Meri mohobbat ko...

©Tejaswita Khidake

Friday, 13 July 2018

Will you stop doing this?


You live happily in your world and
let me live in mine,
We may not see each other again; why you are bothering?
Will you stop doing this?

Time is gone, now we can't go back
And change the past;
Why you are regreting?
Will you stop doing this?

The time when I waited for you
Is gone, why you are thinking about me,
Will you stop doing this?

Your existence in my dreams
Is disturbing me,
Will you stop doing this?

Most of the times
you kept on coming in my dreams,
Will you stop doing this?

©Tejaswita Khidake


Wednesday, 16 May 2018

आठवतो तुला


आठवतो तुला तो वाहत्या झर्याचा आवाज,
जगाचा विसरच पडला होता जणु ऐकताना.

आठवते तुला ती हिरवळ, किती सुंदर होत ना ते द्रुश्य ,
अगदी मनाला आनंदीत करणार.

आठवतो तुला तो मंद वारा,
हलकेच आपल्याला स्पर्श करून सुखावणारा.

आठवतात तुला ते प्रेम पाखर,
किती तरी वेळ, आपण त्यानाच पाहत होतो.

आठवते तुला ते निसर्गरम्य वातावरण,
त्या आठवणीत आजही हरवुन जावस वाटत.

चल, जाऊ परत एकदा, त्याच जागी,
परत एकदा त्याच दगडावर उभ राहु,
तोच अनुभव परत घेऊ,
परत एकदा हरवुन जाऊ, एकमेकांत.

© Tejaswita KhidakeThursday, 10 May 2018

सेकंड हैंड गाड़ी

बापाच्या माघं लागलो व्हतो मी, आवं
बापाच्या माघं लागलो व्हतो मी,
नवी गाड़ी घेवून दे काय।

बापूस म्हणे राजा सी टी १०० घे,
तीचा अवरेज लई जबरया हाय।

बापाला बोल्लो पल्सर पाहिजे, ऐकला का मंडळी।
बापाला बोल्लो पल्सर पाहिजे,
तुझ्या बाता मी ऐकायचो न्हाय;

बापूस बी आमचा लई खत्रया बरका मंडळी,

सेकंड हैंड गाड़ी माझ्या गळ्यात मारली,
लई पसतावा करितो हाय।

पुण्याला एकदा चलो व्हतो मी , पुण्याला एकदा चलो व्हतो मी ,
बसलो तिच्यावर ऐटिट लई मी,  बसलो तिच्यावर ऐटिट लई मी,
भर रस्त्यात झाला पचका।

इंजिन बंद पड़लं तीच, गाढव मी ठरलो,
तिला व्हढ़तं आणली म्या।

भिक नगं, आर भिक नगं पन कुत्र आवर तुझ
माला नग ती पल्सर राव।

सेकंड हैंड गाड़ी माझ्या गळ्यात मारली,
लई पसतावा करितो हाय।

©Tejaswita Khidake
Saturday, 5 May 2018

नवा कुलर आणून दे काय।

उन्हानी वैतागलेल्या रसिकांसाठी,
थंडगार कुलर वाली, ताजी ताजी मजेशीर कविता। कशिकाय वाटली ते नक्की सांगा बरका।

उन्हानी तापली जमीन अन ह्यो पत्रा बी गरमाटलाय,
आग, उन्हानी तापली जमीन अन ह्यो पत्रा बी गरमाटलाय,
आता कसकाय करू रानी ग लयी बेक्कार घाम फुटलाय।

करू नको वटवट कर जरा खटपट,
आर,करू नको वटवट कर जरा खटपट,
तुझ्या खुराड्यात मी रहाणार न्हाय,
तोंडात बळ माला दावतों शीताफळ,
खुळी मी वाटले काय।

गरीबी आपली पत्र्याच घर हाय,
आग, गरीबी आपली पत्र्याच घर हाय; तोंडावर बोलतुया,
पन रानी तुला सुखात ठेवीन शब्द हा आपला हाय।

तोंडाच्या वाफा दावू नको तु ,
आर, तोंडाच्या वाफा दावू नको तु, लयी बोर मारतुया,
थोबड़ कर हासर नी जाय जरा तिकड,
मला कुलर आणून दे काय।
आर ऐ, ध्यानात ठिव, जुना नाय नवा,
नवा कुलर आणून दे काय।

©Tejaswita KhidakeMonday, 30 April 2018

Sister love

Everyday and every night, I miss you.

In the happiest moment and in the saddest one, I miss you.

You might be upset and the reason is me, still we have the memories,  when we have laughed out loud.

When I relive all those moments in my imagination, I miss you.

I might be bad, I might be Brutal but my heart will always have a place for you.

You may have got lots of friends and well wishers but there is me who will always be there for you.

In the end, I have just one thing to say,
My little heart  I miss you.

© Tejaswita Khidake


Tuesday, 17 April 2018

आज तो आला

आज तो आला, थेंबांच्या रुपात।
त्याची आतुरतेने वाट बघणाऱ्या तिला तो भेटला।

आज तो आला, विजांच्या कडकडाटात।
चातक पक्ष्याप्रमाणे आस लावुन बसलेल्या तिला तो भेटला।

आज तो आला, वाऱ्याच्या उधानात।
विरह दुःखात बुडलेल्या तिला तो भेटला।

तो पाऊस अन ती धरणी,
आपल्या प्रेमाच्या ओलाव्याने तिला भिजवून तो क्षणातच निघून गेला, परत येण्यासाठी।

©Tejaswita Khidake 

rote rahenge

Hum to rote rahenge zindagi bhar khud ko koste rahenge... Wo kabhi samjha hi nahi mujhe Na mere pyar ko... Ki jite rahenge fir bhi hu...